Co děláme

Komplexní administrace veřejných zakázek

Komplexní administrativní zajištění zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů., příp. dle pravidel jednotlivých dotačních programů. Poskytujeme poradenské služby ke každému jednotlivému úkonu provedenému zadavatelem jak při přípravě, tak při samotném průběhu zadávacího řízení. Od první rámcové informace o záměru realizovat veřejnou zakázku až po vyhotovení archivní dokumentace.

Školení pro uchazeče

Služba je určena uchazečům o přidělení veřejné zakázky – potenciálním dodavatelům. Zkušenosti, které jsme získali z procesu vybírání vítězných uchazečů o veřejnou zakázku, nám umožňují kvalifikovaně rozpoznat možná úskalí podávání nabídek a vyvarovat se tak procesních i formálních chyb. Právě takovéto chyby mají často za následek vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení. Pomáháme uchazečům o veřejnou zakázku při tvorbě nabídky, příp. při jejích opravách. Tím předcházíme zcela zbytečnému vyloučení účastníků ze zadávacího řízení. Uchazečům, kteří byli vyloučeni, nabízíme zpracování námitek při porušení zákona úkonem zadavatele.

Školení pro veřejnost

Školení jsou určena pro podnikatele, začínající podnikatele, osoby uvažující o zahájení podnikatelské činnosti, a stejně tak pro pracovníky a management podniků, státních institucí a širokou veřejnost. Cílem je poskytnout účastníkům základní přehled o právu veřejných zakázek a právních normách platných v České republice vztahujících se k jejich problematice. Účastníci budou seznámeni s problematikou právních režimů veřejných zakázek, dostane se jim informací o přípravě i realizaci, řešení atypických situací a zkušeností z praxe.

Zakázková nemocnice

Tímto produktem nabízíme klientům řešení krizových situací, tedy situací, kdy je zadavatel v tísni a nedokáže již svou veřejnou zakázku nadále administrovat sám. V takovém případě nabízíme zpracování analýzy možných řešení nastalé situace či audit zadávacího řízení. Produkt „Zakázková nemocnice“ je jedinečný zejména rychlostí poskytnuté pomoci. Na přání klienta jsme schopni poskytnout akutní audit stavu vaší zakázky, a to buď na základě elektronické komunikace, telefonního hovoru nebo přímo na vámi zvoleném místě.

Kontakt

Potřebujete pomoct? Umíme plánovat, operativně reagovat, v případě potřeby řešit problémy a evaluovat pro další rozvoj.

Neváhejte se na nás obrátit s vašimi požadavky a sjednejte si schůzku ZDARMA

Mgr. Tomáš Vytásek
ředitel oddělení
+420 734 259 553
vytasek@rpsc.cz

Administrátor veřejných zakázek/právník
+420 734 157 182
pravnik@rpsc.cz

Fakturační údaje
RPSC ideas s.r.o.
17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc
IČO: 28607368
DIČ: CZ28607368

Datová schránka: udugtfr

Kontaktní formulář

Spolupracujeme / Spolupracovali jsme / Reference